logo

Etika

Společnost PPG věří, že prvotřídní pracovní výkony a vysoké etické standardy jdou ruku v ruce. Proto se zavazuje k:

  • Poskytování zboží a služeb, které splňují potřeby našich zákazníků a společnosti.
  • Zajištění bezpečného, zdravého a uspokojivého pracovního prostředí pro zaměstnance.
  • Zajištění vynikající návratnosti investic pro naše akcionáře
  • Přispívání svým působením jako dobrý firemní občan v každém národě a společenství, kde pracujeme.

Globální etický kodex společnosti PPG

Protože dobrá pověst společnosti PPG spočívá nejen v naší schopnosti poskytovat dobré zboží a služby, ale také v naší zásadovosti a vysokých etických standardech, stanoví Globální etický kodex zásady, které se vztahují na všechny zaměstnance společnosti PPG, a to všude a za všech okolností.

Součástí Globálního etického kodexu jsou informace o různých etických zásadách společnosti PPG včetně zásady Dodržování shody v obchodním styku.

Globální etický kodex (zvolte jazyk):


Hlášení porušení

Chcete-li ohlásit jakoukoli nezákonnou akci nebo porušování etiky či jakékoli podezření na porušení a) zákonů USA nebo předpisů o kontrole exportu, b) dodržování exportní politiky, kontroly nebo postupů společnosti PPG nebo c) Globálního etického kodexu společnosti PPG v oblasti exportní politiky, kontroly nebo postupů společnosti PPG, spojte se s Linkami pomoci společnosti PPG (níže) nebo se kliknutím na odkaz zde obraťte přímo na hlavního komisaře pro dodržování předpisů.

Linka pomoci v oblasti etiky

Společnost PPG poskytuje svým zaměstnancům jako další zdroj pro nahlášení nezákonných akcí nebo porušení etiky služby „horké linky“. Spravuje je nezávislá firma, jejíž zástupci jsou vyškoleni na pečlivé naslouchání, kladení otázek a přesné zdokumentování situace – to vše anonymně. Aby bylo možné provést důkladné vyšetření, je po volajících požadováno, aby svoje obavy plně popsali.

Tato horká linka je k dispozici také třetím stranám – zákazníkům, dodavatelům, zkrátka komukoli – pro ohlášení nezákonných akcí nebo porušení etiky ze strany zaměstnanců společnosti PPG. Pokud se dozvíte o nějaké nezákonné akci nebo porušení etiky zaměstnancem společnosti PPG, kontaktujte prosím přímo hlavního komisaře pro dodržování předpisů na adrese Chief Compliance Officer, kliknutím na odkaz zde oznamte jakýkoli případ online, nebo využijte naši Linku pomoci v oblasti etiky na čísle:

Některé oblasti vyžadují „dvoufázový proces volání“.
Pokud jsou uvedena dvě telefonní čísla, postupujte prosím takto:

Po vytočení prvního čísla se může ozvat zpráva v angličtině nebo tón. Poté vytočte druhé číslo.
Než vyhledáme překladatele, uslyšíte hudbu. Tento proces může trvat až 5 minut.
Překladatel pak zaměstnance uvítá v jeho rodném jazyce a položí pár otázek nutných k dokončení hovoru s linkou pomoci.

Ať již formulujete svoje oznámení jakkoli, mějte na paměti, že je proti zásadám společnosti PPG podnikat odvetná opatření proti komukoli, kdo v dobré víře oznámí porušení zákona či Kodexu. Příjem veškerých oznámení je přísně důvěrný a je-li to požadováno, vynaloží společnost PPG veškeré úsilí na zachování anonymity kohokoli, kdo takové informace sdělí.

Bez ohledu na to, kdo vaši zprávu přijal, je tato osoba zodpovědná za zajištění, že bude s oznámením správně naloženo a že s vámi bude v rámci tohoto procesu jednáno spravedlivě a čestně.