logo

Ethiek

PPG is van mening dat uitmuntende bedrijfsvoering en hoge ethische normen hand in hand gaan en streeft er daarom naar om:

  • goederen en diensten te leveren die aan de behoeften van onze klanten en de gemeenschap voldoen;
  • medewerkers een veilige, gezonde en uitdagende werkomgeving te bieden;
  • onze aandeelhouders een uitstekend investeringsrendement te verschaffen;
  • en als maatschappelijk verantwoordelijke onderneming bij te dragen aan elk land en elke gemeenschap waarin we actief zijn.

Algemene ethiekcode van PPG

Omdat de reputatie van PPG niet alleen afhankelijk is van onze mogelijkheid om kwaliteitsproducten en -diensten te leveren, maar ook van onze integriteit en hoge ethische normen, zijn in de Algemene ethiekcode van PPG de principes vastgelegd die overal en onder alle omstandigheden op alle medewerkers van PPG van toepassing zijn.

De Algemene ethiekcode bevat informatie over PPG’s verschillende beleidsmaatregelen inzake ethiek, waaronder het Beleid inzake handelsnaleving.

Algemene ethiekcode (kies een taal):


Overtredingen melden

Als u melding wilt maken van illegale activiteiten, ethische schendingen of vermoede schendingen van a) Amerikaanse wetten of regelingen inzake exportregels, b) het nalevingsbeleid, de regels of procedures van PPG met betrekking tot export of c) de Algemene ethiekcode van PPG inzake het nalevingsbeleid, de regels of procedures van PPG met betrekking tot export, neemt u contact op met de Ethiek-hotline (hieronder) of klikt u hier om rechtstreeks contact op te nemen met de Chief Compliance Officer.

Ethiek-hotline

PPG biedt medewerkers een ‘hotline’-service als aanvullend middel voor het melden van illegale activiteiten of ethische schendingen. De hotline staat onder leiding van een onafhankelijke derde partij; het personeel van dat bedrijf is erop getraind om zorgvuldig te luisteren, vragen te stellen en de situatie correct vast te leggen – dit alles gebeurt anoniem. Bellers worden verzocht om de kwestie volledig uiteen te zetten zodat een grondig onderzoek kan worden verricht.

Deze hotline is ook beschikbaar voor derden – klanten, leveranciers, wie dan – om illegale activiteiten of ethische schendingen door medewerkers van PPG te melden. Als u zich bewust wordt van illegale activiteiten of ethische schendingen door een medewerker van PPG, kunt u rechtstreeks contact opnemen met de Chief Compliance Officer van PPG, hier klikken om een incident online te melden of de Ethiek-hotline gebruiken door het volgende nummer te bellen:Bepaalde regio’s gebruiken een kiesprocedure in twee fasen.
Wanneer er twee nummers worden gegeven, volgt u de onderstaande stappen:
  • Nadat u het eerste nummer kiest, hoort u een toon of een bericht in het Engels. Kies vervolgens het tweede nummer.
  • U hoort muziek terwijl een vertaler wordt gezocht. Dit kan tot 5 minuten duren.
  • De vertaler begroet u de medewerker vervolgens in zijn/haar moedertaal en stelt vervolgens de vragen die benodigd zijn om het hotlinegesprek te voltooien.
Hoe u de melding ook doet, onthoud dat het in strijd is met het beleid van PPG om represaillemaatregelen te nemen tegen iemand die te goeder trouw een schending van de wet of de Code meldt. Alle meldingen worden ook strikt vertrouwelijk behandeld en PPG zal, op uw verzoek, alles in het werk stellen om de anonimiteit van degene die dergelijke informatie verstrekt, te beschermen.

Ongeacht wie uw melding ontvangt, is die persoon er verantwoordelijk voor om te zorgen dat deze juist wordt verwerkt en dat u in het proces eerlijk wordt behandeld.