logo

Etyka

Wierząc, że doskonałość w biznesie idzie w parze z wysokimi standardami etycznymi, firma PPG zobowiązuje się do:

  • dostarczania towarów i usług zgodnych z potrzebami naszych klientów i społeczeństwa;
  • zapewnienia wszystkim pracownikom bezpiecznych, zdrowych i odpowiednich warunków pracy;
  • zapewnienia udziałowcom większego zwrotu z inwestycji oraz
  • aktywnego udziału w charakterze dobrego obywatela korporacyjnego w życiu każdego narodu i społeczności, w jakich się znajdujemy.

Globalny Kodeks Etyki PPG

Ze względu na fakt, że reputacja PPG bazuje nie tylko na byciu dostawcą wysokiej jakości towarów i usług, ale także na naszej uczciwości i wysokich standardach etycznych, Globalny Kodeks Etyki PPG przedstawia zasady obowiązujące wszystkich pracowników firmy PPG w dowolnym miejscu i okolicznościach.

Globalny Kodeks Etyki PPG zawiera informacje na temat zasad etyki PPG, łącznie z Zasadą zgodności z przepisami handlowymi.

Globalny Kodeks Etyki (wybierz język):


Zgłaszanie naruszeń

Aby zgłosić nielegalne działanie czy naruszenia etyki lub a) podejrzenia naruszenia wszelkich amerykańskich praw i przepisów kontroli eksportu, b) polityk, środków kontroli i procedur zgodności eksportowej PPG, czy c) Globalnego Kodeksu Etyki dotyczącego polityk, skorzystaj z gorących linii etyki (poniżej) lub kliknij tutaj, aby skontaktować się bezpośrednio z Dyrektorem ds. Zgodności.

Gorąca Linia Etyki

Firma PPG zapewnia swoim pracownikom usługę „gorąca linia” jako dodatkowy sposób zgłaszania nielegalnych działań lub naruszeń zasad etyki. Usługi w ramach gorącej linii są świadczone przez niezależną, zewnętrzną firmę, której przedstawiciele są przeszkoleni, aby uważnie słuchać, zadawać pytania, a także dokumentować sytuację dokładnie – i anonimowo. Rozmówcy są proszeni o podanie dokładnych informacji na temat swoich problemów, aby możliwe było przeprowadzenie szczegółowego dochodzenia.

Gorąca linia jest dostępna także dla stron trzecich – klientów, dostawców, każdego – w celu zgłaszania nielegalnych działań czy pogwałceń zasad etyki przez pracowników PPG. Jeśli wiesz o nielegalnych działaniach czy naruszeniach zasad etyki przez pracownika PPG, zgłoś je bezpośrednio Dyrektorowi ds. Zgodności, kliknij tutaj, aby zgłosić wydarzenie online, albo skorzystaj z gorącej linii etyki, dzwoniąc pod numer:

Niektóre regiony wymagają „dwuetapowego procesu połączenia”.
Jeżeli wymieniono dwa numery, należy postępować wg poniższych kroków:
  • Po wybraniu pierwszego numeru możesz usłyszeć wiadomość w języku angielskim lub sygnał. Wówczas należy wybrać drugi numer.
  • Usłyszysz muzykę, podczas gdy wyszukiwany będzie tłumacz, może to potrwać do 5 minut.
  • Tłumacz przywita pracownika w jego języku, a także zada kilka pytań w celu uzupełnienia zgłoszenia gorącej linii.
Niezależnie od sposobu zgłoszenia, należy pamiętać, że prześladowanie kogokolwiek za dokonane w dobrej wierze zgłoszenie naruszenia prawa lub Kodeksu jest niezgodne z zasadami PPG. Wszelkie zgłoszenia są poufne i na żądanie osoby ujawniającej PPG dołoży wszelkich starań, aby zachować anonimowość każdej osoby ujawniającej takie informacje.

Bez względu na to, kto przyjmie zgłoszenie, osoba ta będzie odpowiedzialna za odpowiednie przetworzenie go oraz sprawiedliwe potraktowanie osoby ujawniającej informacje.