logo

Đạo đức

Tin rằng thành công vượt trội trong công việc luôn đi kèm với các tiêu chuẩn đạo đức cao, PPG cam kết:

  • Cung cấp hàng hóa và dịch vụ đáp ứng các yêu cầu của khách hàng và xã hội;
  • Cung cấp cho nhân viên một môi trường làm việc an toàn, lành mạnh và thỏa mãn;
  • Mang lại cho các cổ đông của chúng tôi doanh thu vượt trội đối với khoản đầu tư; và
  • Đóng góp với tư cách là một doanh nghiệp công dân tốt đối với mỗi quốc gia và cộng đồng mà ở đó chúng tôi hoạt động.

Quy tắc Đạo đức Toàn cầu PPG

Vì danh tiếng của PPG không chỉ căn cứ vào khả năng trở thành nhà cung cấp các sản phẩm và dịch vụ chất lượng mà còn dựa trên sự liêm chính và các tiêu chuẩn đạo đức cao, Quy tắc Đạo đức Toàn cầu PPG đặt ra các nguyên tắc áp dụng cho toàn thể nhân viên PPG, cho mọi nơi và trong mọi tình huống.

Thông tin về nhiều chính sách Đạo đức khác của PPG, kể cả Chính sách Tuân thủ quy định thương mại, cũng được bao gồm trong Quy tắc Đạo đức Toàn cầu này.

Quy tắc Đạo đức Toàn cầu (chọn một ngôn ngữ):

PPG Global Code of Ethics

Because PPG's reputation rests not only on our ability to be a provider of quality goods and services, but also on our integrity and high ethical standards, the PPG Global Code of Ethics sets forth the principles that apply to all PPG people, everywhere and in every circumstance.

Information on PPG’s various Ethics policies, including the Trade Compliance Policy, is contained in the Global Code of Ethics.

Global Code of Ethics (choose a language):

Báo cáo vi phạm

Để báo cáo mọi hành vi phạm pháp hoặc vi phạm quy tắc đạo đức, hoặc a) bất kỳ vi phạm khả nghi nào đối với mọi luật lệ hoặc quy định quản lý xuất khẩu của Mỹ, b) các chính sách tuân thủ xuất khẩu, các quy định quản lý hoặc các thủ tục của PPG, hoặc c) Quy tắc Đạo đức Toàn cầu của PPG liên quan đến các chính sách tuân thủ xuất khẩu, các quy định quản lý hoặc các thủ tục của PPG, hãy liên hệ Đường dây nóng đạo đức (bên dưới) hoặc click vào đây để liên hệ trực tiếp với Giám đốc tuân thủ.

Đường dây nóng đạo đức

PPG cung cấp dịch vụ “đường dây nóng” cho nhân viên như là một nguồn lực bổ sung để báo cáo các hành vi phạm pháp hoặc vi phạm quy tắc đạo đức. Dịch vụ đường dây nóng được quản lý bởi một công ty độc lập bên thứ ba mà những người đại diện cho công ty đó đều đã được đào tạo để lắng nghe kỹ lưỡng, đặt câu hỏi và ghi chép lại tình huống một cách chính xác - và bảo mật danh tính. Người gọi sẽ được yêu cầu cung cấp một báo cáo đầy đủ về các mối lo ngại của họ để công tác điều tra kỹ lưỡng có thể được thực hiện.

Đường dây nóng này cũng dành cho các bên thứ ba – khách hàng, nhà cung cấp, bất cứ người nào khác – để báo cáo các hành vi phạm pháp hoặc vi phạm quy tắc đạo đức của nhân viên PPG. Nếu bạn biết được bất cứ hành vi phạm pháp hoặc vi phạm quy tắc đạo đức nào của nhân viên PPG, hãy liên hệ trực tiếp với Giám đốc tuân thủ PPG, click vào đây để báo cáo vụ việc qua mạng hoặc sử dụng Đường dây nóng đạo đức bằng cách gọi điện:

Một số khu vực yêu cầu thực hiện quy trình "Gọi điện hai bước".
Khi có hai số được liệt kê, hãy thực hiện theo các bước sau:
  • Sau khi bấm số thứ nhất, bạn có thể nghe thấy một thông điệp bằng tiếng Anh hoặc một tín hiệu. Sau đó hãy bấm số thứ hai.
  • Bạn sẽ nghe nhạc trong khi chờ gặp thông dịch viên, vốn có thể mất đến 5 phút.
  • Tłumacz przywita pracownika w jego języku, a także zada kilka pytań w celu uzupełnienia zgłoszenia gorącej linii.
Tuy nhiên khi báo cáo vi phạm, hãy nhớ rằng chính sách của PPG nghiêm cấm việc trả thù bất cứ ai đã có thiện chí báo cáo hành vi vi phạm luật lệ hoặc Quy tắc. Tương tự, mọi báo cáo vi phạm đều được bảo mật tuyệt đối và nếu bạn yêu cầu, PPG sẽ nỗ lực hết sức để bảo mật danh tính của bất cứ ai tiết lộ các thông tin về việc vi phạm.

Bất kể ai là người nhận được báo cáo của bạn, họ đều có trách nhiệm đảm bảo nó được xử lý đúng cách và rằng bạn được đối xử công bằng trong suốt quá trình xử lý.