logo

PPG Blueprint Nederlands 

English FrançaisEspañol ▪ Nederlands ▪ Italiano DeutschPortuguêsChinese

Onze Visie
We willen bij uitstek worden beschouwd als een service gerichte grondstoffenfabrikant, die op uitstekende wijze wereldwijd opereert en volledig achter haar werknemers staat, nieuwe ideeën toejuicht, zoekt naar veranderende technologieën en werkt volgens strikte ethische normen.

Onze Waarden
Ons bestaan is gebaseerd op toewijding aan hoogstaande ethische normen en integriteit. We voeren onze strategieën door op elk niveau binnen de organisatie op een vastberaden ethische wijze.
PPG Blueprint

 • Toewijding aan de klant - We doen zaken om klanten van dienst te zijn. We concentreren ons op onze markten waarin we actief zijn en stellen de eisen van onze klanten centraal.
 • Respect voor de eigenwaarde, de rechten en bijdragen van werknemers - We zorgen voor een veilige, gezonde werkplek, waar de onderlinge sfeer goed is, waar waarde wordt gehecht aan diversiteit, we promoten teamwork en belonen prestaties. We bieden onze werknemers de mogelijkheid zich verder te ontwikkelen door continu leren, door een werkklimaat te scheppen waar begrip is voor verschillende standpunten en waar wederzijds respect heerst.
 • Erkenning van de belangen en behoeftes van de maatschappij - Bij onze bedrijfsvoering werken we op een correcte manier voor wat betreft milieu, gezondheid en veiligheid waardoor het milieu en de gemeenschap worden beschermd. We laten horen en zien wat voor bedrijf we zijn, nemen deel aan het overheidsproces en ondersteunen de plaatselijke gemeenschap.
 • Relaties met leveranciers - We meten de deskundigheid van leveranciers en ontwikkelen relaties die gericht zijn op wederzijdse voortdurende verbeteringen en een gedeelde verantwoordelijkheid om aan de eisen van klanten te voldoen.
 • Verantwoordelijkheid tegenover de aandeelhouders. - We zijn een resultaatgericht bedrijf, dat toegewijd is aan een verantwoord beheer van de onderneming en een verhoogd rendement voor PPG's aandeelhouders.

Onze Strategieën
Onze bedrijven werken met een wereldwijd perspectief en staan in voor de vaardigheden en diversiteit van alle PPG medewerkers.. We zullen nieuwe initiatieven toepassen om problemen op te lossen en operationele doelen te realiseren.

 • We gaan door met het verbeteren van de onderneming door nieuwe activiteiten te beginnen, die nauw verwant zijn aan onze bestaande activiteiten en waarmee we voordelen ten aanzien van de concurrentie en een hoger rendement kunnen creëren.
 • We gaan door met de integratie van Sigma Logic en Lean methodes via het Kwaliteitsproces in alle activiteiten en functies.
 • We zorgen voor grensoverschrijdende samenwerking tussen de business units onderling en de ondersteunende functies in hun volle omvang.
 • We versterken de service-componenten binnen het hele bedrijf en we werken nauw samen met klanten om hun problemen op te lossen.
 • We investeren in R&D om een continue stroom van nieuwe producten en ontwikkeling van producten of procestechnologieën zeker te stellen.
 • We verkrijgen concurrentievoordeel en prestatie verhoging door het smeden van dynamische verandering in elk bedrijf en door kritisch te kijken naar de oude werkwijzen binnen onze industrie.

Resultaten
Aan de basis van ons succes ligt erkenning als een bedrijf van wereldklasse op het gebied van gezondheid, veiligheid, milieu en de laagste kostenpositie binnen de waardeketen.

 • Tot de beste leveranciers behoren bij onze klanten.
 • Winst per aandeel met 10% per jaar verhogen.
 • Een gemiddeld rendement (ROC) van 15% bereiken.
 • Het verkrijgen van 35% aan rendement (ROS) op producten die minder dan 4 jaar oud zijn.
 • De opbrengst per werknemer met minstens 5% per jaar verhogen.
 • Het verhogen van inkomsten uit diensten tot 15% van de omzet.